Formació de Quaresma

La parròquia de Sant Andreu ens ha ofert la possibilitat de participar en unes formacions enfocades a la bíblia al llarg de tres setmanes. Hem estat un grup nombrós escoltant i participant en les xerrades. Es va crear un clima molt familiar en el que cada un/a podíem aportar i preguntar qüestions que ens interpel·laven. Seguint el ritme que iniciàrem el curs passat de formació per la preparació de la Pasqua, enguany, hem tingut tres sessions al llarg del temps de Quaresma:

Primera: Conèixer l’antic Testament per entendre el nou Testament.

Segona: La dona i el seu ministeri en el Nou Testament.

Tercera: Teologia feminista: Origen, perquè, línies… Aplicació a les imatges de Déu.

Les dues primeres ponències van ser donades per Claustre Soler i la tercera per Núria Caum. Van ser molt interessants i profitoses. Uns dels continguts que ens va transmetre Claustre Soler va ser com podem o hem de llegir i interpretar l’Antic Testament a la llum dels signes dels temps d’avui:

 “El que es qüestiona no és el significat, sinó l’aptitud d’aquelles expressions literàries filles d’un temps històric concret. Aquesta relectura dels textos històrics, no ens ha d’impedir de prendre al peu de la lletra alguns textos bíblics, ens permet extreure d’un llenguatge contingent el missatge permanent del seu significat profund

Ens deia que, al llarg de la història, la bíblia ens presenta un Déu que pren partit pels pobres, els febles, els marginats de la perifèria. Aquest seria un  dels eixos vertebradors, un dels pilars, tant de l’Antic com del Nou Testament. Per tant, l’Antic Testament és el llibre de la gran promesa, mentre que el Nou Testament és el llibre de la realització.

La segona ponència, sobre la dona i la seva tasca ministerial segons el Nou Testament, ens feia adonar de la situació de la dona en aquells temps a Israel, que no se la tenia en compte per res. Vivia sotmesa totalment per l’home. Quant a la formació, l’escola era un dret reservat pels nois i la dona era sotmesa a les tasques de la casa. Claustre Soler ens va fer veure com Jesús de Natzaret canvia totalment la perspectiva de la dona. Maria de Natzaret, serà la dona que fa de pont entre els dos Testaments:

“Experimenta la situació de la dona en el judaisme rabínic, i alhora, experimenta la bona notícia anunciada pel seu Fill.”

“Ella és portadora de la nova aliança que Déu fa amb la humanitat”

Ens remarca que, en aquest projecte, la dona juga un rol semblant al de l’home, ja no és la companya en situació d’inferioritat:

“El Déu de Jesús, restitueix a la dona la seva dignitat. Té els mateixos drets que l’home”.

Ens fa adonar que Jesús vol denunciar una llei que era injusta, discriminadora. Promou la relació d’igualtat entre les persones. Un altre aspecte que ens va arribar molt, és el fet que Jesús fa visible el rostre femení de Déu:

  • Rûah: ESPERIT
  • Hokmah: SAVIESA
  • Rahûm: ENTRANYES

La tercera ponència, de la Núria Caum, es basà en la teologia feminista al llarg de la història. L’origen es troba en:      

“Empoderament de les dones que es reconeixen beneïdes i revalorades en copsar que Déu està recolzant les seves lluites.”

“Recuperar la memòria històrica amagada de les dones”.

Ens va presentar una altra mirada sobre Déu, emprat com a model de l’ésser humà masculí dominant. A partir d’aquesta reflexió, ens fa redescobrir imatges femenines de Déu al llarg de la història.

Creiem que han estat unes ponències molt profitoses, esperançadores i profundes que ens ajudaran a entendre millor els textos bíblics, fent una mirada històrica amb ulls de dona avui. També ha estat molt positiu el fet de trobar-nos un grup nombrós, ja que ens ajuda a fer créixer el sentit de pertinença a la comunitat parroquial.

Gràcies a tots i a totes.

                                                                   Comunitat de Salesianes de Sant Andreu

Sant-Andreu-Paolomar
Sant-Andreu-Paolomar
Sant-Andreu-Paolomar
Sant-Andreu-Paolomar
Sant-Andreu-Paolomar

Altres notícies de la Parròquia

Contacte

Campanas-Parroquia-Sant-Andre-Barcelona
Aquest lloc fa ús de cookies per millorar la teva experiència    Més informació
Privacidad