INFORMACIONS DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I OBRES

EVOLUCIÓ DEL PLA DIRECTOR:

Al llarg d’aquest any, s’han anat realitzant lliuraments del Pla Director (PD). Un primer lliurament parcial es va fer el mes de febrer, i que va servir per fer una primera lectura de la feina portada a terme i aportar noves dades complementaries. Una segona entrega complerta es va portar a terme el mes de maig, en que es va fer una lectura exhaustiva amb esmenes i aportacions tècniques i històriques segons les últimes dades de la recerca que s’està portant a terme sobre la història i evolució de la construcció així com d’afers, tots ells extrets de diferents arxius i documents consultats. Finalment, a mitjans del mes de setembre es va fer el lliurament final del document.

S’ha creat un grup obert d’assessors pluridisciplinars, per tal de seguir avançant cap a la restauració, consolidació i reparació dels actuals espais i/o edificacions. Se’ls hi ha fet entrega d’un primer document del PD “Document d’Informació Bàsica” (DIB), per tal que permeti una primera lectura del conjunt contemplat. Aquest document (DIB) conté d’una manera sintètica el conjunt de l’extens document del PD, resultant suficient per la seva comprensió i que ha de servir de base per el primer objectiu que se’ls hi ha plantejat: “Quina hauria de ser ara la prioritat a emprendre sobre l’edificació i/ o el seu entorn?”

Ja disposem d’unes primeres opinions, que caldrà consensuar:

  1. Coberta
  2. Aigües fora les edificacions
  3. Esquerdes
Sant-Andreu-Paolomar

EVOLUCIÓ CAPELLA DEL SANT CRIST DELS SEGADORS:

Aquesta setmana, i al llarg de tot un matí, l’equip tècnic dirigit per En David Laudo, ha portat a terme l’aixecament tridimensional del conjunt arquitectònic de la Capella del Sant Crist dels Segadors i la seva correspondència física amb l’Església de Sant Andreu de Palomar, mitjançà un escàner.

Sant-Andreu-Paolomar
Sant-Andreu-Paolomar
Sant-Andreu-Paolomar
Sant-Andreu-Paolomar

HISTÒRIA DE LA PARRÒQUIA DE SANT ANDREU DE PALOMAR 1904-2020

Aquest projecte, que estem portant a terme conjuntament amb la col·laboració d’en Jaume Seda Mariné, ja té un primer índex, que tot i centrat en el període 1904-2023, en que es tractaran etapes històriques, també incorporarà noves dades anteriors a l’any 1904. Igualment, ens ha semblat que seria d’interès incloure alguns temes suficientment significatius i que mereixen el seu apartat com el cas dels “Testaments Sagramentals”, les Tinències o els Oratoris.

Sant-Andreu-Paolomar
Sant-Andreu-Paolomar

ASSISTÈNCIA A L’ACTE DE PRESENTACIÓ DEL GRAE

Donat que conjuntament amb en Jaume Seda, s’està fent recerca en els arxius eclesiàstics, entre d’altres, per seguir avançant en el tema de la història de la Parròquia, el dijous 19 d’octubre, es va assistir a l’acte de presentació del Grup de Recerca en Arxius d’Església (GRAE) de l’Ateneu Universitari Sant Pacià. Aquest es va celebrar a l’Aula Magna del Seminari de Barcelona, amb la presència del Bisbe de Lleida Mons. Salvador Giménez, del rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià el Dr. Joan Torra, de la Joana Alarcón, Secretària del Secretariat d’Arxius Eclesiàstic de Catalunya, de l’Alexis Serrano, Director del Grup de Recerca en Arxius d’Església i En Joaquim Borràs Subdirector General d’Arxius i Gestió Documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Es va aprofitar per saludar als ponents i assistents a l’acte, entre ells, d’una manera especial a Mn. Robert Baró i Mn. Martí Bonet en nom de la Parròquia de Sant Andreu de Palomar.

Sant-Andreu-Paolomar
Sant-Andreu-Paolomar
Sant-Andreu-Paolomar

Altres notícies de la Parròquia

Contacte

Campanas-Parroquia-Sant-Andre-Barcelona
Aquest lloc fa ús de cookies per millorar la teva experiència    Més informació
Privacidad